Kayıtlar

Haziran, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Tiroit Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri Nasıl Olur? Tiroid Kanseri Hangi Aşamada Tehlikelidir? Bölüm:2

Resim
RAI-131 Tedavisi: RAI tedavisi seçilmiş hastalarda uygulanarak kalıcı tedavi sağlanabilir. Gebelik ve Tiroit Hastalıkları Gebelerde salınan insan koryonik gonodotropini TSH benzeri etki yapar ve bu nedenle gebelerde tiroid hormon değerleri yüksek iken TSH kısmen düşüktür. Gebelik planlayanlarda ve gebelerde ilk üç ay TSH 2,5 mIU/L, ilk üç aydan sonra ise 3 mIU/L’nin altında tutulmalıdır. Gebelikte tiroid antikorları (anti TPO) tespit edilmesi tiroid hormonları normal değerlerde olan kişilerde bile artmış düşük riski ile birliktedir. Bu sebeplerle gebelikte antikor pozitifliğinde tiroid hormon tedavisine başlama eşiği daha düşüktür. Levotiroksin replasmanı (tiroid ilacı) alan ve TSH <2.5 mIU/L olan kadınlarda gebelik tanısı konduktan sonra levotiroksin (ilaç) dozunun %30 oranında artırılması önerilir. TSH >2.5 mIU/L ise doz artışı daha fazla olabilir. Gebeliğin ilk trimesterinde Anti TPO -pozitifliği- saptanan kadınlar postpartum tiroidit yönünden doğumdan 3 ve

Tiroit Hatalığı ve Tedavi Yöntemleri Nasıl Olur? Tiroid Kanseri Hangi Aşamada Tehlikelidir? Bölüm:1

Resim
Tiroit bezi: Tiroit, boynun ön tarafında, Adem elmasının alt kısmında yerleşik ve kelebek şeklinde 20-25 gr ağırlığında bir iç salgılı bezdir. küçük ama güçlü bir organdır ve metabolizmamızı dengeleyecek olan, metabolizmanın çalışma hızını belirleyen T3 ve T4 hormonlarını salgılar. Tiroit Testleri: Tiroit fonksiyonlarını değerlendirmede ilk yapılacak testler TSH ve Serbest T4 olmalıdır. TSH üst sınırı yaşa göre;  • Genç popülasyonda 4 mIU/L  • Gebelik planlayanlarda ve gebelerde ilk 3 ay 2,5 mIU/L, ilk üç aydan sonra ise 3 mIU/L  • 70-79 yaş arası 6 mIU/L  • 80 yaş üzeri 7,5 mIU/L Tiroit İlacı kullanılmasına rağmen TSH yüksekliği nedenleri: • Yetersiz ilaç dozu • Çölyak hastalığı • Levotiroksin ile birlikte kolestiramin, demir, alüminyum hidroksit, kalsiyum ilaçlarının içilmesi (mümkünse bu tip ilaçlar 4 saat sonra içilmelidir) • Hızlanmış hormon metabolizması (fenitoin, karbamazepin, rifampisin) • Tabletleri kıramayıp ezmek • Levotiroksin tedavis